2023 Bacchus Mario I


Leef Bacchus vrunj,

EINDELIK is ‘t dan zowied! Bacchus Mario 1 !

Ich zal mich ff veursjtelle;
Mario Kemper, 4x11 jaor jónk, woon same mit Marissa en ós twee kienjer, Quin en Demi, in Leeve. Ich werk biej Vetraned in Herte es planner en accountmanager. In miene vrieje tied bön ich trainer van de O-17 in Leeve, en voetbal ich zelf biej de zaoterdaag veterane in Leeve. Euveriges is d’r binne ós team meer talent te vinje in de kantien dan op ’t veldj!

Sinds 2016 bön ich lid gewaore van de Bacchusklup, naodet ich adjudant waas gewaes van Aad Bacchus Roland I in 2015. Ein sezoen waat veer mit väöl sjpas en plezeer höbbe belaef. Roland en ich zeen dan ouch geliek nao zien jaor biej de klup blieve plekke. In miene vrieje tied drink ich gaer ein glaeske beer mit mien vrunj, en lik ich gaer ein kaertje. Dao heurt netuurlik eine houp sjaele zeiver biej, woor ich waal veur te vinje bön.

In mei 2021 kwaam Aad Bacchus Robert I, mit achteraaf gezeen, ein heel sjlechte sjmoes, biej mich get ophaole. Al sjnel euverveel hae mich mit de vraog: Wilse Bacchus 2022 waere? Uhm… tja jao, uhm…. Ooit nog ins Bacchus van Remunj waere, waas waal nog get waat op mien lieske sjting. Maar ich zoog ’t op det moment ff neet aankómme. Dao mós ich aeve euver naodinke en mit Maris euver höbbe. Veer wore d’r rap oet en daags daonao höb ich Robert gebeld en volmunjig jao gezag. ICH waerde Bacchus 2022. Waat had ich eigelik neudig es Bacchus? Eine Sjoone jas, adjudante en väöl vriej. Det väöl vriej waas rap geregeld. Ich kreeg dan ouch alle vriejheid van de baas óm dit te moge gaon doon. Dae sjoone Bacchus jas waerde veur mich gemaak door de dames van Incognito. Noe nog de adjudanten... ‘t Zal dan ouch gein verrassing zeen dat dit gezelsjap "greun" getint is. Aad Bacchus Roland I, Aad Bacchus Tim I, Remco Allers en Patrick Opbroek.

Roland en ich kinne ós al 30 jaor. Vreuger same gevoetbald, daonao same gewirk oppe Veldjstraot biej La Cave en in 2015 had ich de eer om adjudant van Roland I te moge zeen in zien Bacchus jaor. Dit jaor drejje veer de rolle om!

Tim höb ich lere kinne wiej Tim Bacchus waas in 2017. Veer hadde vanaaf menuut 1, eine klik. Hiej waas al sjnel eine gooje vrundjsjap oet óntsjtaon, det veer ouch boete de vastelaovend same dinge ginge óngernaeme, wie vare mit de boot, terrasse, aete en väöl feesjes. Deze vastelaovend geit dan ouch zeker neet ós letste feesje waere. En es ‘t mót (neet te vaak) kinne veer ouch hele serjeuze gesjprekke höbbe.

Remco "Allie" Allers, de kleinste maar waal degene dae ich ’t langste kin van dees groep. Allie en ich kinne ós van de basissjool en höbbe altied same gevoetbald in dae tied in Beegden. Veer voetballen noe nog sjteeds same biej de veterane in Leeve.

Patrick, kin ich ouch al 25 jaor. Vreuger same väöl op sjtap biej Geelen in Haele, daonao same gewirk biej La Cave, en noe weer collega's biej Vetraned.

Wiej ich dees men vroog of ze mien adjudante wólle waere, waas ‘t antjwaord geliek: JAOZEKER! Veer gaon ‘t same doon in 2022!! Helaas... ‘t Bekinde virus goojde alles van de baan.........

Op nao 2023 dan maar!
Nao heel get feesjes of wiej veer det neume; vergadere, kwame veer der eigelik same achter dat veer get miste, ofja...emes. Op get gezamelikke feesjes woor Brits ouch aanwezig waas, höbbe Patrick en Allie Brits lere kinne. En wiej ich veursjtelde det ich d’r mesjien nog 1 Adje aan wilde toeveuge, repe hun taegeliek: BRITS!! En zo höb ich oppe Pingelcup 2022 in Leeve tösse 20 glaeskes beer door, Brits ouch gevraog. En ouch hae zag geliek: JAO!

Brits höb ich in 2015 lere kinne biej dees sjoon klup, en ouch det is in de jaore gegreujd toet kammeraodsjap. En esse sjlechte zin höbs, loester dan geweun ins ff nao Brits ziene lach.

Noe zeen veer cómpleet en klaor om d’r ein geweldig en sjoon vastelaovend sezoen van te make! En dink maar zo, waat d’r ouch gebeurd of waat veer ouch oetspjoke:
"Morge lache veer dróm!"

Bacchus Mario 1

Ten eerste: Adje Brits
Beste vrienden van de Bacchusklup,

Het gaat eindelijk weer beginnen. Na 2 vervelende jaren zonder Bacchus gaan we op 8 januari weer los wanneer Bacchus Mario 1 op fantastische wijze wordt gepresenteerd, en ik de eer heb om een van zijn adjudanten te mogen zijn. Mijn naam is Brits Adams, 36 jaar, geboren en getogen in het Bacchusrijk Roermond en ik ben de ietwat corpulente goedlachse vrijgezel van deze groep. Na 12 jaar in België op school te hebben gezeten ben ik via Nijmegen, Maastricht, Daytona Beach en Groningen weer in Roermond beland. Ik ben door de week werkzaam in de chemische industrie en trek zodoende door het hele land. In het weekend ben ik geen totaal onbekende in de Roermondse kroegen, waar ik mijn heerlijke figuur deels ook aan te danken heb. Mario leerde ik in 2015 echt kennen toen hij als adjudant aan de zijde van Bacchus Roland 1 fungeerde. Roland is geen onbekende in onze Klup en betaalt met gelijke munt terug door in 2023 ook adjudant van Bacchus Mario 1 te zijn. In 2015 was ik introducé bij de Bacchusklup waarna ik samen met o.a. Mario tot de Klup mocht toetreden en in 2016 voor het eerst een ‘Greune ‘jas mocht dragen. Na jaren van ongekend veel bier en plezier bij de groene brigade werd ik door Mario op het penalty schieten in Leeuwen gevraagd om zijn adjudant te worden en zodoende mag ik in 2023 voor het eerst mijn opwachting maken naast Bacchus Mario 1 en de rest van de kudde adjes!! Ik heb er bijzonder veel zin in en ik hoop jullie ook allemaal.
Namens de feestcommissie… Proost en tot snel!!

Brits Adams

PS
Ich sjpraek gein Remunjs maar versjtaon ’t es de beste. Daorom mien inleiing in ’t ABN. Es ich Remunjs sjpraek, dan klinkt det wiej eine kalkoen mit kaelpien. Daonaeve bön ich waal de beste es ’t geit om nötte taal oet te sjpraeke in ’t Remunjs… 😉

Ten tweede: Adje Patrick
Ich bön Patrick Opbroek, adje van Bacchus Mario I. Zoon van Wil en Griet, Gebaore in Remunj in ‘t Donderböl riek, 46 lentes Jong, LAT mit Wieke, dochter Anne(18) en bones zoon Loran.(19)

Nao get omzjwervinge in Utrech, Nieuwegein en ‘t witte sjtedje Thoor, weer trök in de echte sjtad Remunj en waal in ‘t Hoafgengersriek, op Hoogvondere.

In miene Vrieje tied doon ich gaer get darte in ‘t Katers riek in Neel biej Lei en Mirke van ‘t dörp, pötje kaarte, en eine pot beer drinke.

Vreuger, 30 jaor geleje, same mit Mario “wirke” (meer buize es wirke maar OK), in de kroeg, oppe Veldsjtraot, biej La Cave, woor veer altied móste sjloete. Noe zeen veer collega’s biej Vetraned.

Van hoes oet verpleegkundige oppe hertbewaking, ambulance en oppe eerste hulp van ’t Laurentius ziekehoes in Remunj gewirk. Dit alles 29 jaor gedaon, en noe hoofd opleiinge biej Vetraned woor ich allerhanj bedriefshulpverlenings lesse verzorg, lesplanne veur klantje maak en collega’s aan ‘t wirk haaj.

Same blieve veer (meistal), ouch hiej weer, es letste euver op de borrels en partieje. Dus wie Mario mich 2 jaor geleje vroog es adje (Kwaam nog ff rap ein nut virus tössedoor), kós ich neet angers dan jao zégke om ouch dit same, ouch weer toet sjloet aan te gaon!

Leef miense, dink d’r aan, morge lache veer dróm!!

Ten derde: Adje Remco
Ich bön Remco Allers, ouch waal bekind es Allie! Ich bön in Remunj gebaore en toet mien 2de hiej gewoond. Daonao bön ich mit mien elders, broor en zus nao Beegden verhoes. Op de kleutersjool in Beegden leerde ich Bacchus Mario I kinne. Vanaaf dae tied zeen veer vrunj. Altied same gevoetbald, eers bie V.V. Beegden en later en noe nog sjteeds biej SC Leeuwen. Nao mien jeugd bön ich weer trök nao Remunj verhoes, noe alweer zo’n 20 jaor. Ich woon in de Veursjtad bie de ECI, same mit mien vriendin Ilona, dochter Vienna en bones zoon Yvar. In ‘t dageliks laeve wirk ich biej De Sligro in Remunj oppe versaafdeiling. Vastelaovend zit biej mich in ‘t blood, d’r is gein jaor det ich ‘t neet höb gevierd. Op eine aovend in juni 2021 vroog Mario mich es ich nao hum toe wilde kómme. Dao aangekómme mós ich gaon zitte en zei Mario: ich gaon dich get vraoge maar doe hoofs neet derek anjtwaord te gaeve. Wils doe…en mien anjtwaord waas netuurlik zónger nao te dinke JAO! ‘t Is en waert ein eer om same mit de anger adjes, Bacchus Mario I biej te stjaon in ‘t kómmend Vastelaovend sezoen 2023!

Ten vierde: Adje Roland
Leef Bacchus Vrunj,

Ich wil mich gaer ff veursjtelle ( Aad Bacchus ) Roland I "OPA" Driesen, 51 jaor, woon euver de brök in Häör same mit mien jeugleefde Misty, veer zeen 35 jaor same en 25 jaor getrouwd. Höbbe twee prachtige kienjer, Lars van 23 en Kiki van 16 jaor. Mien geldj verdeen ich mich biej Jos Menten in Remunj, woor ich al die kilo's iezer waeg. Ich bön voetbal leier van ‘t 1ste van Häör en drink gaer ein glaas beer mit mien vrunj. Wiej ich in 2015 Bacchus waas, bön ich daonao same mit Mario lid gewaore van de Bacchusklup. Ich bön ouch döks degene waat es eerste de flesse dropshot besjteld. Mario en ich kinne ós dan ouch al heel get jaore, van ‘t voetballe toet wirke biej La Cave in Remunj en netuurlik van mien Bacchusjaor. Wiej Mario mich vroog om ziene adjudant te waere, hoofde ich dao neet euver nao te dinke. Same gaon veer d’r ein ónvergaetelik jaor van maken.

Vastelaovend same,

Roland Driesen

Ten vijfde: Adje TimBeste Bacchusmiense!

’t Haet aeve gedoerd maar den höbse ouch get zólle veer maar zégke.

Ich bön Tim van Vlodrop, 37 (goje God) jaor en woon in hertje binnesjtad Remunj. Op dit moment nog allein maar dao geit nao de vastelaovend sjnel verangering in kómme; den waert ‘t tied om eindelik same te gaon wone mit girlfriend Nora! Verder moog ich mich, om ós exorbitante laevessjtiel te beköstige, aldaag mit väöl leefde melje biej Bleckmann Logistics in Vinlo.

Ich zit sinds det ich in 2017 zelf Bacchus waas biej de Bacchusklup, mit de meiste van de knojers van dit gezelsjap. En dao is ’t maot-sjap mit Mario ouch begós. Ich had al get ervaring in ’t Vastelaovend gebeure maar Bacchus zeen is toch angers en Mario en Roland ware vanaaf ‘t begin eigelik reserve-adjudante. De aafgeloupe 6 jaor is det allein maar gegreujd en ich vinj ’t fantastisch om noe dan eindelik officieel adjudant te moge zeen van oze Mario uno!

Verdere informasie is verkriegbaar in ruul veur ein glaas beer. Sjoon sezoen allemaol en gaas drop!